Tuesday, 6 August 2013

Saturday, 3 August 2013

An evening In Bintawa

Bintawa atau disebut dalam sebutan masyarakat setempat Bintawak..Terbahagi kepada dua iatu Bintawa Cina dan Bintawa Melayu.Bintawa Melayu ialah dimana terletaknya Kampung Bintawak Hulu,Bintawak Tengah dan Bintawak Hilir.Bahkan di sebelah hujungnya lagi dikatakan terdapat kampung bintawak Batu.Sebahagian penduduk di kampung Bintawa Tengah telah dipindahkan sekitar beberpaa tahun dahulu untuk memberi laluan kepada Jambatan Tun Salahuddin iaitu Jambatan kedua yang merentangi Sungai Sarawak.Penempatan di sini pada mulanya dikenali sebagi Kampung Matu,mungkin ada kaitan atau tidak denbgan Matu Daro,itu tidak dapat dipastikan.Jalan utama merentangi di sini di mana sebahagian penduduknya tinggal di seblah berhampiran sungai dan sebhagian besar tinggal bertentangan.Bagi masyarakat setempat istilah yang selalu digunakan bagi yang tinggal di sebelah sungai ,tinggal di laut,manakal seblah darat menuju ke hutan ,tinggal di sebelah darat. Terdapat beberapa kampung lain yang ada di sepanjang sungai Sarawak berhampiran Kampung Bintawa iaitu  Kampung Gersik,kampung Boyan,Kampung Sourabaya Hulu,Kampung Sourabaya Hilir,Kampung Panglima Seman,Lampung Panglima Seman lama (kampung Buah) ,Kamopung Semarang,Kampung Pulo Hulu dan Kampung Pulo Hilir.

Manakala Bintawa Cina pula terletak di seberang sungai dimana terletaknya perumahan yang majoriti didiami oleh keturunan Cina dan dahulubnya sebahagian di kawasan ini didiami oleh masyarakat Cina berketrunan Heng Hwa yang dikenali juga sebagai "cina kotak" oleh masyarakat tempatan.Ini kerana pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan dan jika turun ke laut atau tinggal di kapal sementara bersedia untuk ke laut mereka akan tinggal dan tidur di dalam kapal mereka yang seperti kotak.Berhampiran kawasan perumahan ini pula terletak zon perindustruian Bintawak di mana kawasn ini menempatkan kilang -kilang  berasaskan kayu dan papan lapis.Terdapat juga perusahaan lain seperti Baja (Gold Coin) dan berkaitan pengimpalan dan berasaskan pembinaan.