Thursday, 31 March 2016

Hikayat Merpati jipang 1


Dari tarikh gurindam ini dikarang ialah pada Hijrah 1303 bersamaan 1886.

Naskah jawi tulisan tangan ini masih berada pada saya,jika ada berminat untuk melihat hubungi saya..

S A T U


Hijrah keseribu tiga ratus tiga
Jamadilawal dua puluh tiga
Hari sabtu pukul tiga
Fakir mengarang itu ketika

Dikarang sampai satu peri
Citera orang zaman yang bahari
Nama radin perbita sari
Di jawa konon tempatnya negeri

Adalah konon ia nin tuan
Puteranya tiga satu perempuan
Parasnya elok sukar dilawan
Daripada dewa asalnya tuan

Radin dipati yang tuanya
Radin awi sari yang tengahnya
Radin gusti nama yang bungsunya
Inilah perempuan daripada anaknya

Radin dipati sangat handalan
Berperang dengan raja hajrulan
Lama berperang tiganya bulan
Di atas kuda di tengah jalan

Radin dipati yang terala
Disumpah oleh betara kala
Makbul sumpah terkena bala
Jatuh ke johor Radin segala

DUA


Jatuh ke Johor Radin Jauhari
Di hujung kampu johor negeri
Diambil oleh Sultan bistari
Dipeliharakan seperti putera sendiri

Kasih baginda tiada terkira
Kepada Radin tiga bersaudara
Sekalian ehwal semua dipelihara
Sedikit tiada diberi cedera

Adapun baginda Johor nan tuan
Puteranya enam satu perempuan
Paras elok sukar dilawan
Dayang Suri namanya tuan

Inilah putera yang tua baginda
Lima laki-laki paduka adinda
Kasih dan sayang ayahnda bonda
Barang kehendak diturut baginda

Kasih baginda bukan suatu
Kepada puteranya enam orang itu
Tiada bercerai barang suatu
Puteranya enam rasanya satu

Kata orang empunyanya peri
Dipersuamikan baginda anaknda Suri
Dengan anaknda RadinJjohari
Suka segala isi negeri

  
TIGA


Telah beristeri radinnya putera
Dengan suri mahkota indera
Kasih baginda tiada terkira
Kepada menantunya radin putera

Ada kepada suatu hari
Berangkatlah Radin laki isteri
Serta adinda gusti dan awi sari
Diiringi oleh segala menteri

Menteri mengiring Radin utama
Serta segala hulubalang panglima
Pergi melepas di kota yang lama
Di kuala Johor berkumpul semua

Ramainya orang segala mereka
Riuh dan bising gurau jenaka
Ada berconteng berkoreng muka
Siapa memandang tertawak belaka

Tertawak ramai orang sekalian
Memandang rupa yang demikian
Membuat dirinya seperti kayan
Mengajat melompat seperti bayan

Dengan takdir tuhannya kita
Turunlah rebut gelap gelita
Kencangnya jangan lagi dikata
Seperti melayang badannya kita


EMPAT 

Hujannya lebat tiada berhenti
Kilat dan Guntur berganti ganti
Ombaknya besar jarang seperti
Susah hati radin dipati

Susahnya lagi tiada terkira
Melihat isteri serta saudara
Mabuk dan muntah tiada terkira
Tiadalah dapat mengeluar suara

Tiadalah fakir panjangkan rencana
Perahupun jatuh di sikudana
Diambil oleh Raja di sana
Dipeliharakan ia dengan sempurna

Raja bertanya hairan katanya
Nakhoda ini siapa namanya
Di negeri mana asal mulanya
Datang ke mari apa hajatnya

Radin menyembah dengan seperti
Namanya patik si merpati
Hina dan miskin tiada seperti
Harap pelihara rasa seperti

Asalnya patik di negeri Johor
Hendak pergi ke pulau lumpur
Mencari getah,penyuk dan telur
Dipukul angin patik pun undur

LIMA

Dilinggang ombak kesana ke mari
Dipukul angin dua belas hari
Tiada tampak bulan matahari
Gelap dan kabus lautan bahari

Angin keras jangan dikatakan
Ombaknya besar tiada terperikan
layar tiada pun dapat diangkatkan
Sauh dibawah habis berhanyutan

Susahnya patik sehari-hari
Perahu berlinggang tiada terperi
Seorang tak dapat lagi berdiri
Lalulah patik jatuh ke mari

Raja mendengar belas di hati
Mendengar ehwal Radin Dipati
Barang yang rosak mana diganti
Makan dan minum diberi pasti

Katanya orang empunya peri
Diambil isteri gusti puteri
Oleh baginda raja bistari
Sukanya segala hulubalang menteri

Telah beristeri mahkota indera
Si gusti puteri teman Istana
Sukanya baginda tiada terkira
Mendapat isteri cantik adanya

ENAM


Radin Gusti yang tera’la
Asal daripada betara kala
Parasnya elok tiada cela
Siapa memandang berhati gila

Radin Gusti kisah terhenti
Tersebut kisah Radin Dipati
Balik ke Johor rasanya hati
Ayahnda bonda lama menanti

Bermohon radin dengan segera
Kepada baginda adinda putera
Pilunya tiada lagi terkira
Lalu berlayar denga segera

Berbunyilah guruh suara menderu
Awan yang putih langit yang biru
Ombak berpalu bunyinya nyaru
Pertahupun hampir di malang biru

Malang biru pun hampir. berdekatan
Angin keras bukan buatan
Arusnya deras membawa ke buritan
Perahupun jatuh di Pulau Makutan

Pulaunya elok batunya karang
Kayu keras nibong dan sirang
Di situlah tempat pelabuhan orang
Mengambil kerban mana yang kurang.

 TUJUH

Berhentilah radin semalam sehari
Menganbil kerban radin Johari
Mana yang kurang semua di cari
Kemudian berlayar ke sambas negeri

Sampai di sambas radin Dipati
Membakai kerban rosak diganti
Tiang dan layar sertanya tali.
Sekalian itu habis diganti

Sebulan lebih sepuluh hari
Berhenti di sambas Radin Johari
Bersuratan Radin Awi Sari
Lalu beristeri Radin Jauhari

Isterinya itu orang yang mulia
Ayah bondanya terlalu kaya
Banyak hamba serta sahaya
Negeri sambas dia yang empunya

 Kata orang yang menceteranya
Diberikan negeri pada menantunya
Segala kerja diberi padanya
Di dalam negeri dirajakannya

Menjadi Raja Radin Awi Sari
Memegang kerajaan di Sambas Negeri
Adil dan murah tiada terperi
Kepada segala isi negeri

LAPAN


Tiadalah fakir panjangkan madah
Ceteranya panjang bukannya mudah
Mengatur sajaknya sekiannya susah
Ditulis sedkit barang yang mudah

Terhenti kisah Radin Awi Sari
Tersebut kisah Radin Dipati Johari
Berangkat dari sambas laki isteri
Ke tanjung datu membuat negeri

Negeri dibuat kampong halaman
Sarat dengan kebun tanaman
Cukuplah dengan kolam minuman
Airnya tawar sejuk dan nyaman

Negeri pun sudahlah sekaliannya
Radin beralh pula namanya
Sebab gelaran melindungi dirinya
Kepada orang yang tahu asalnya

Datuk merpati nama Radin Johari
Datuk permaisuri nama isteri
Kedua-duanya mengalihkan diri
Jangan kedengaran ke johor negeri

Kata orang yang menceteranya
Tanjung Datu’ dialah menamakannya
Di situlah awal mula negerinya
Masih sekarang akan kuburnya.

0 comments: